ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

TAGS

Aggeioidima

Αγγειοοίδημα

Στα χείλη είναι πολύ συχνή εντόπιση του αγγειοιδήματος Συμπτώματα Ως αγγειοοίδημα χαρακτηρί...
1

Κνίδωση

Τι είναι η κνίδωση Η κνίδωση συχνά, σε ένα ποσοστό 40%, συνοδεύεται από αγγειοίδημα. Η ...
Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3
Footer logos 4
Footer logos 5